Print this page

Terapia Rodzinna

fot. Frédéric de Villamil by flickr.com / lic. by CC 2.0 fot. Frédéric de Villamil by flickr.com / lic. by CC 2.0

Terapia rodzinna to spotkania wartości i historii rodzinnych, różnych obrazów rzeczywistości, towarzyszenie w rozwoju, odbudowie rodziny wykorzystując jej zasoby oraz poszukując nowych sposobów radzenia sobie z trudnościami.

Koncentruje się na relacjach między członkami rodziny, tworzonymi granicami, przekazywanymi wartościami i zasobami. Praca z całą rodziną pozwala mieć wpływ wszystkich uczestników na poprawienie  trudnej sytuacji, uwzględniając potrzeby oraz oczekiwania każdego z nich.  Przydatna jest m.in. w sytuacjach, w których:

-  rodzic dostrzega trudności wychowawcze, niepokojące zachowania swojego dziecka/ -ci,

- rodzina doświadczyła straty bliskiej osoby,

- w rodzinie narastają konflikty i zwiększają się trudności komunikacji,

- stres bądź inne trudne przeżycia wpływają na funkcjonowanie rodziny (strata bliskiej osoby, utrata pracy, uzależnienie, rozwód…itp.),

- kiedy członek rodziny zachorował… itp.