Jesteś tutaj: StartPsychoterapeuci

Napisz do mnie

Psychoterapeuci

Psychoterapeuci

Adrianna Brzoskowska – psycholog, psychoterapeuta i doradca systemowy, członek nadzwyczajny Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej.

Matka, żona i córka.

Jestem absolwentką psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie oraz Certyfikowanym Psychoterapeutą i Doradcą Systemowym Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej (Nr 120/2015. Ukończyłam Podstawowy i Zaawansowany Kurs Psychoterapii Systemowej Indywidualnej i Rodzin, w tym Terapię Par i Małżeństw organizowaną przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej (ośrodek atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne). Uczestniczyłam również w doświadczeniach własnych oraz brałam udział w wielu szkoleniach zawodowych, kursach, warsztatach dotyczących diagnozy klinicznej dziecka i osób dorosłych oraz terapii dzieci, młodzieży i rodzin (m.in. „Psychopatologia, diagnoza i zastosowanie oddziaływań pomocowych oraz terapeutycznych wobec dzieci i osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi”, „Rozwój Psychoseksualny dzieci i młodzieży. Prawidłowości i problemy”, „Depresje i zaburzenia schizofreniczne”, „Szkoła dla rodziców i wychowawców”).

Aktualnie jestem również w trakcie procesu certyfikacji Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Swoją pracę poddaję systematycznej superwizji u superwizorów/ psychoterapeutów WTTS oraz kieruję się zasadami Kodeksu Etycznego Psychologa i Psychoterapeuty.

Obecnie pracuję z dziećmi, młodzieżą i ich rodzicami w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych (od 2010r.). Wspieram osoby w sytuacjach kryzysowych, poczuciu straty, samotności, trudnościach w relacjach, budowaniu właściwych granic i nowych wartości ważnych dla rodziny. Towarzyszę im w pokonywaniu swoich lęków poszukując nowych sił i zasobów. Prowadzę warsztaty psychoedukacyjne i profilaktyczne.

W latach 2009-2013 pracowałam jako psycholog w Domach Pomocy Społecznej otaczając opieką psychologiczną osoby niepełnosprawne fizycznie, intelektualnie, osoby z zaburzeniami osobowości, zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi oraz ze schizofrenią. Udzielałam wsparcia i pomocy terapeutycznej osobom w wieku podeszłym z trudnościami psychosomatycznymi. Towarzyszyłam im w kryzysach, sytuacjach strat. W swojej pracy podejmowała działania na rzecz integracji rodziny z klientem z zaburzeniami psychotycznymi.

W roku szkolnym 2009/2010 brałam udział, jako psycholog, w projekcie unijnym „Przedszkolna grupa integracyjna dobrym startem do edukacji” opiekując się młodszymi dziećmi kreując ich rozwój społeczny i emocjonalny (tolerancja i wrażliwość względem koleżanek i kolegów niepełnosprawnych, a dzieciom „sprawnym inaczej” umożliwienie kontaktów, edukacji na równym poziomie z rówieśnikami).

Od 2 lat współpracuję z instytucjami/ firmami organizującymi szkolenia w ramach EFS dla osób bezrobotnych (treningi umiejętności psychospołecznych, warsztaty motywacyjne, treningi asertywności, warsztaty radzenia sobie ze stresem, organizacja czasu itp.)

 

Szymon Benet pedagog, psychoterapeutą BSFT (w procesie certyfikacji - CTK Łódź)

Ojciec, mąż i syn.

Zawodowo jestem związany z  kościerskimi placówkami zajmującymi się pomaganiem. Od 2006 roku pracuję z młodzieżą oraz rodzicami „młodych dorosłych” w CAPOW w Kościerzynie, prowadzę warsztaty w  ramach EFS. Zakres, w którym udzielam wsparcia jest zakorzeniony w nurcie skoncentrowanym na rozwiązaniu. Wychodzę z założenia, że psychoterapia może być dobrym i  pozytywnym doświadczeniem, nie zawsze musi wiązać się z  cierpieniem. Ma być okazją do odkrywania zasobów i mocnych stron, które pomogą w znalezieniu rozwiązania. Bliska jest mi również w swych założeniach psychoterapia systemowa, działanie świadome i uważne. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu. Posiadam tytuł praktyka metody Kid's Skills – „Jestem z Ciebie Dumny” oraz „Dam Radę” (metoda oparta na Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiazaniach do pracy z dziećmi i  młodzieżą oraz rodzicami). Szkolę się w Centrum Terapii Krótkoterminowej w Łodzi (aktualnie realizuję całościowe 4 - letnie studium zgodne z wymogami przygotowywanej przez Ministerstwo Zdrowia ustawy o zawodzie psychoterapeuty). Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Odpoczywam kiedy otaczają mnie góry, literatura oraz kiedy gram na perkusji.